Matriculación

1. Cursos presenciais e telepresenciais

Para matricularte nos cursos presenciais sigue as instrucións específicas da convocatoria. Habitualmente soe tratarse dunha inscrición a través de formulario online ou por correo electrónico a formacionsit@usc.es. Xeralmente a información que necesitarás proporcionar é:

 • Nome do curso (software e nivel) que che interesa: Ex. “gvSIG básico”
 • O teu nome e DNI/NIE ou pasaporte
 • Data e lugar (Lugo/Santiago): ex. “gvSIG básico, 18-15 noviembre, Lugo”
 • Finalmente, si es membro de la USC, indícanos cal é a túa vinculación (Estudante, PAS, PDI, etc.)

Unha vez recibido o teu correo, confirmaremos a túa preinsicrición e uns días antes do comezo do curso recibirás información sobre como realizar o pago e rematar os trámites. Tamén será o momento no que necesites aportar documentación xustificativa, si tes dereito ó desconto por ser membro da USC. Consulta o apartado de FAQs para máis información a este respecto.


2. Cursos online

Para matricularte en calquera dos nosos cursos virtuais sigue estes pasos.

 • Rexístrate como usuario na Aula Virtual do SIT. Busca os enlaces de “Entrar” que encontrarás na esquina superior dereita da páxina ou ó fondo da mesma.

 • Realiza o pago por algunha destas dúas vías (Recorda aplicar o desconto do 40% e imprimir en calquera dos dous casos o xustificante de pago para enviar ó docente por correo electrónico):

  • A web de Autoliquidación da USC. Esta modalidade permite o pago con tarxeta (Visa, Mastercard) ou banca electrónica no caso de clientes de NCG (NovaGalicia Banco). O Concepto é "Cursos SIT2.

  • Por transferencia bancaria: O “Concepto” que debe figurar na transferencia será "SIT+nome do curso". Ó igual que nos demáis, precisamos o comprobante ou xustificante da transferencia. Os datos da conta bancaria son estes:

  CCC 2091 0300 44 3110000482
  IBAN ES 54 2080 0300 843110000482
  Titular Universidad de Santiago de Compostela


 • Solicita a matrícula por correo electrónico, enviando a formacionsit@usc.es o resgardo de pago e indicando o curso no que te acabas de matricular. Si es membro da USC adxunta tamén a documentación que o acredita. Consulta o apartado de FAQs para máis información sobre esta cuestión.

 • Unha vez recibida a documentación, activaremos o teu usuario e recibirás o teu contrasinal. Dende ese momento poderás acceder xa ós contidos do curso. Aínda que o tempo estimado de traballo é de 20 horas, disporás de tres meses para rematar os exercicios e recibir o teu diploma acreditativo.

Temario:

En canto ós contidos revisa o apartado de "Niveis”.

Voltar ó Índice