Características básicas dos cursos

Actualmente dispoñemos dunha liña regular de cursos básicos e avanzados de ArcGIS, gvSIG e QGIS (Quantum GIS) en tres modalidades diferentes: presenciais, online e telepresenciais (videoconferencia).

No caso de ArcGIS existen dous itinerarios: Cursos propios do SIT e cursos oficiais de ESRI.

 • Os cursos propios do SIT, impártense con material elaborado polo corpo docente do SIT e da dereito ó diploma oficial da USC.
 • Os cursos oficiais de ESRI impártense con materiais facilitados por dita corporación e son parte do seu itinerario formativo. O SIT é Centro Autorizado de Formación (CAF) de ESRI España polo que ofrece ditos cursos oficiais de ArcGIS, con profesores, material e diploma oficial avalado por ESRI España.

  No apartado de FAQs podes informarte sobre temarios e prezos desta formación.

Consulta o apartado de Cursos a medida para cursos ad hoc.

Vantaxes dos cursos:

 • Resolución de dúbidas e asesoramento particular despois do remate do curso.
 • Os cursos son abertos e para acudir non é preciso pertencer á Univ. de Santiago. Sen embargo os membros da USC teñen dereito a un 40% de desconto nos cursos regulares.
 • Desenvolvemento de exercicios prácticos dende o primeiro día.
 • Grupos moi reducidos.
 • Diploma de aproveitamento oficial da USC para todos os cursos.
 • O SIT facilita ós alumnos os equipos necesarios para impartir o curso, pero tamén existe a posibilidade de que o usuario empregue o seu propio ordenador. Consulta esta opción para o curso no que te inscribas.
 • Nos cursos básicos non son necesarios coñecementos previos de ningún tipo. O seu formato e contidos están deseñados para que calquera alumno aproveite o curso na medida das súas posibilidades.
 • Introdución os SIX sobre as últimas versións de ArcGIS, gvSIG e QGIS.
 • Opción de cursos oficiais avalados por Esri España, con instrutores certificados e diploma oficial de Esri España.

Voltar ó Índice