Cursos 2014: Resultados das enquisas de avaliación dos alumnos

Ó longo do ano 2014 o SIT impartíu un total de 18 cursos da súa liña regular de formación en SIX (gvSIG, ArcGIS e QGIS), nos que ó remate de cada edición os cobren unha enquisa para avaliar a calidade da formación recibida. Nos seguintes documentos preséntanse os resultados de ditas valoracións.

Vídeo dos resultados

Aquí pódese ver o PDF dos resultados da enquisa.

Facendo balance parece que estamos na senda axeitada, pero aínda así sempre é posible mellorar. Grazas a todos os polas vosas opinións e suxerencias!.