Cursos de Formación: Edición de Xaneiro 2014 "gvSIG básico" en Santiago

"Curso de gvSIG básico"

Software gratuíto para elaboración de mapas/cartografía

Datas:

13 ó 17 de Xaneiro de 2014.

Horario:

19:00 a 22:00 horas

Lugar:

Sala AccessGrid, Edificio CACTUS de Santiago.

Características:

-Orientado a tódalas titulacións e areas de coñecemento que requiran o manexo de

información espacial e xeográfica.

-Desenrolo de exercicios prácticos de elaboración de mapas temáticos

-Para próximos cursos/edicións pedir máis información

-Introdución os SIX sobre a última versión gvSIG Desktop.

-Diploma oficial da USC.

-Acceso a aula virtual cos contidos dixitais do curso e soporte a dudas durante 1 mes

despois do remate do curso.

Prezo:

150 euros, os membros da USC 40% de desconto.

Prazas:

Máximo de 10.

Matricula:

A matrícula está aberta a tanto a membros da USC como persoas non pertencentes á Universidade.

Para a preinscripción débese enviar un correo a situsc@usc.es co título "Curso
de gvSIG básico" e no corpo da mensaxe só o nome completo do solicitante e o DNI, nunha segunda liña a súa
vinculación a USC (alumno, investigador, profesor e grupo) se é o caso, o mes e o lugar do curso que interesa.

É importante seguir estas indicacións pois as solicitudes recóllense a través dun filtro de correo.

Máis información:

Edificio CACTUS de Lugo, 2º ANDAR. Tlf: 982 822 833

Aula Virtual SIT: Curso de ArcGIS y gvSIG presenciais hipervínculo: href="http://sit.usc.es/aulavirtual/course/view.php?id=6">http://sit.usc.es/aulavirtual/course/view.php?
id=6