Cursos de Formación: Edición de Xuño 2013 "Desktop II: Herramientas y Funcionalidad con ArcGIS" en Santiago

Datas:

17 a 27 de Xuño de 2013

Horario:

19:00 a 22:00 horas

Lugar:

Sala AccessGrid, Edificio CACTUS de Santiago.

Características:

-Convocatorias mensuais (Para novas datas pedir máis información en href="mailto:situsc@usc.es">situsc@usc.es )

-Instructores do SIT certificados por ESRI España.

-Introducción os SIX sobre a versión 10.1 de ArcGIS.

-Diploma oficial da USC.

-Acceso a aula virtual cos contidos dixitais do curso e soporte a dudas durante 1 mes despois do remate do
curso.

-Suminístrase equipo con licenza, pero cada alumno pode traer o seu propio ordenador se o desexa.

Prezo:

270 euros para membros da USC. 450 para o resto.

Prazas:

Máximo de 10.

Matrícula:

A matrícula está aberta a tanto a membros da USC como persoas non pertencentes á Universidade.

Para a preinscripción débese enviar un correo a situsc@usc.es co título

"Desktop II: Herramientas y Funcionalidad con ArcGIS" e no corpo da mensaxe só o nome completo do solicitante e o
DNI, nunha segunda liña a súa vinculación a USC (alumno, investigador, profesor e grupo) se é o caso.

É importante seguir estas indicacións pois as solicitudes recóllense a través dun filtro de correo.

Máis información:

Edificio CACTUS de Lugo, 2º ANDAR. Tlf: 982 822 833