Manuals and Specifications

A maioría dos manuais que acompañan os programas se poden descargar no mesmo lugar do servidor onde se descargan estes. Nesta sección só se disporá dos manuais que xere o propio funcionamento do SIT: cursos, notas de configuración de uso interno, etc.

Listado de manuais dispoñibles: