Nova plataforma en liña para cursos a distancia.

sit.usc.es/aulavirtual

O SIT oferta agora cursos online a través dunha plataforma de aprendizaxe a distancia do software
Open Source Moodle.

O primeiro curso ofertado de gvSIG xa está dispoñible para matricularse. Os usuarios poden facelo en calquera
momento, non hai que esperar convocatorias determinadas, e dispoñen de 3 meses para completar os contidos.

Os cursos presenciais tamén irán incorporando progresivamente e se poderán solicitar dende esta nova web.

English

Cursos de Formación: Edición de Agosto 2013 "gvSIG básico" en Lugo

"Curso de gvSIG básico"

Software gratuíto para elaboración de mapas/cartografía

Datas:

26 ó 30 de Agosto de 2013

Horario:

19:00 a 22:00 horas

Lugar:

Sala Conferencias do Edificio CACTUS de Lugo.

Características:

-Orientado a tódalas titulacións e areas de coñecemento que requiran o manexo de

información espacial e xeográfica.

-Desenrolo de exercicios prácticos de elaboración de mapas temáticos

English

Pages