O SIT imparte unha serie de cursos de SIX orientado a incendios forestais para a Xunta de Galicia

Durante o mes de abril o SIT participa en varios de cursos de SIX orientados á prevención e análise de incendios forestais para a administración autonómica.

A acción formativa, titulada “Aplicacións de sistemas de información xeográfica - ­ARCGIS”, está organizada en colaboración coa Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Consellería do Medio Rural e do Mar. Consta de catro edicións a celebrar en Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago durante o mes de abril e ten unha dotación de 30 prazas por curso.

Orientado a a técnicos de distrito, de servizos provinciais e da mencionada Subdirección, ten como obxectivo dar a coñecer os sistemas de información xeográfica e capacitar ó persoal para a realización de analises espaciais, así como a elaboración de informes e saídas cartográficas no ámbito da prevención e defensa contra os incendios forestais.

Máis información:

http://egap.xunta.es/fichacurso/index/8085/23045