Curso "Introducción a los SIG con ArcGIS"

Nos días 31 de Maio a 11 de Xuño do 2010 impartirase nos locais do SIT, por instructores do SIT certificados por ESRI España, un curso de introducción os SIX sobre a versión 9.3 de ArcGIS.

O horario será de 18:30 a 20 horas durante 2 semanas.

A matrícula está aberta a tanto a membros da USC como persoas non pertencentes á Universidade.

O curso ten un custo de 150 euros, pero según as tarifas do SIT os membros da USC terán un desconto do 40%.

Para a preinscripción débese enviar un correo a situsc@usc.es co título

"Introducción a los SIG con ArcGIS" e no corpo da mensaxe só o nome completo do solicitante e o DNI, nunha segunda liña a súa vinculación a USC (alumno, investigador, profesor e grupo) se é o caso.

É importante seguir estas indicacións pois as solicitudes recóllense a través dun filtro de correo.

O número de prazas máximo é de 10.