Restaurado o servizo de licenzas flotantes de ArcGIS

Dende a tarde do día 15 voltan estar dispoñibles as licenzas flotantes de ArcGIS, ca mesma configuración de servidor.

Para seleccionalas débese usar a aplicación Desktop Administrator no menú de Inicio>Programas>ArcGIS.

Tamén se actualizou ó código maestro de Virtual Campus que permite acceso a cursos gratuitos en liña sobre as aplicións de ESRI. Ademáis en breve se publicará o calendario de cursos presenciais dispoñibles no SIT, no Campus de Lugo.