Cursos de Formación: Edición de Xullo 2013 "Desktop I: Introducción a los SIG con ArcGIS" en Santiago

Datas:

8 ó 12 Xullo de 2013

Horario:

19:00 a 22:00 horas

Lugar:

Sala AccessGrid, Edificio CACTUS de Santiago.

Características:

-Convocatorias mensuais (Para novas datas pedir máis información en href="mailto:situsc@usc.es">situsc@usc.es )

-Instructores do SIT certificados por ESRI España.

-Introducción os SIX sobre a versión 10 de ArcGIS.

-Diploma oficial da USC.

-Acceso a aula virtual cos contidos dixitais do curso e soporte a dudas durante 1 mes despois do remate do
curso.

-Suminístrase equipo con licenza, pero cada alumno pode traer o seu propio ordenador se o desexa

Prezo:

150 euros, os membros da USC 40% de desconto.

Prazas:

Máximo de 10.

Matrícula:

A matrícula está aberta a tanto a membros da USC como persoas non pertencentes á Universidade.

Para a preinscripción débese enviar un correo a situsc@usc.es co título

"Introducción a los SIG con ArcGIS:" e no corpo da mensaxe só o nome completo do solicitante e o DNI, nunha segunda
liña a súa vinculación a USC (alumno, investigador, profesor e grupo) se é o caso, o més e o lugar do curso que
interesa.

É importante seguir estas indicacións pois as solicitudes recóllense a través dun filtro de correo.

Máis información:

Edificio CACTUS de Lugo, 2º ANDAR. Tlf: 982 822 833