Equipamento

No SIT pódense distiguir tres tipos de dotacións aparte do persoal:

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Aínda que actualmente están gañando moitos usuarios os programas de código aberto, e o SIT imparte formación e os emprega intensivamente (tanto no seu funcionamento interno como en varios dos seus proxectos), no campo do SIX e a Teledetección os programas propietarios seguen tendo unha alta demanda. O seu uso ven imposto por características moi avanzadas que os programas de código aberto aínda non posúen ou ben por que o seu empregro é máis doado en termos de interface gráfica ou se necesita menor nivel de coñecementos para empregalos.

O SIT posúe actualmente licenzas dos seguintes programas informáticos que poden ser empregados pola comunidade universitaria para as súas labores docentes ou investigadoras:

Licenza CAMPUS de ESRI
(inclue licenzas concurrentes practicamente ilimitadas dos programas ArcView 9, ArcView 3.3, ArcInfo 9, Arc Editor 9, ArcIMS, ArcSDE, etc)
Licenza CAMPUS de Intergraph
(inclúe licenzas imilitadas de Geomedia)
Licenza CAMPUS de Clark Labs
Inclue IDRISI Kilimanjaro e CartaLinx
Licenza grupo Intergraph/Erdas & Leica geosystems
Inclúe ERDAS e extensións
Licenza grupo DEFINIENS - Trimble
5 licenzas concurrentes para eCognition

Estes programas distribúense de acordo á súa disponibilidade, buscando sempre maximizalo seu uso:

 • No caso de software con un número moi limitado de licenzas ou cunha única, o seu emprego debe realizarse directamente nas dependencias do SIT ou ven a través dunha conexión remota
 • Se é licenza CAMPUS ou de grupo, a distribución a toda a Universidade faise través dun servidor de licenzas concurrente

Para revisar as condicións de uso ou solicitar unha licenza, consulte o apartado de Distribución de programas

MÁQUINAS

Xunto cos programas, forman o groso da inversión inicial no SIT. Agrúpanse pola súa actividade nos seguintes apartados:

 • Grupo de ordenadores
  Servidores, Librería de cintas de copias de seguridade, Estacións de traballo gráficas, SAI, etc.
 • Grupo de recollida de datos de campo
  GPS de alta precisión, Estación Total de topografía, Espectrorradiómetro, Cámaras dixitais, drone, láser escáner terrestre ou xeorradar entre outros.
 • Grupo de produción de cartografía
  Impresora láser cor, Impresora de gran formato (plotter) A0, escáner de precisión A3, escaner de gran formato A0.

DATOS

Aínda que de gran importancia na área xeoespacial, o SIT inicialmente non investiu en adquisición de datos por varias razóns:

 • A área de interese inicial é moi grande, para servir toda a comunidade da USC e como mínimo toda Galicia. De feito moitos dos proxectos abordados se centran en países latinoamericanos e Europa
 • Mediante o equipamento adquirido pódese tratar información pública ou cedida e producir outra nova de interese
 • Existen convocatorias de axudas para equipamento as que se concorre habitualmente para a adquisición de datos
 • O Laboratorio do Territorio (promotor da plataforma) cedeu importantes cantidades de datos xeoespacias para o seu uso no SIT
 • Estase a estudar a creación dun "catalogo" de datos xeoespaciais da USC xestionado polo SIT

Pódense distinguir polo tanto dous tipos de datos segundo a súa orixe:

 • Adquiridos polo presuposto do SIT: Series en papel da cartografía 1:25000,1:50000 e 1:200000 en formato papel do IGN, Mapa dixital de España, etc.
 • Cedidos: Cartografía cedida polo LaboraTe

Nos apartados de Servizos > Datos e Descargas > Datos desta web pode revisar o catálogo completo de información dispoñible, así como as instrucións para a súa solicitude ou descarga