Manuais e especificacións

A través desta sección distribúense guías e documentos de traballo que xera o propio funcionamento do SIT (manuais, notas de configuración de uso interno, etc).

MANUAIS E ESPECIFICACIÓNS:

OUTROS ENLACES

Video resumen cos resultados das enquisas de participación en cursos do SIT (Fonte: Facebook SIT Formate)