Manual para salas de cursos telepresenciais (BigBlueButton)

O seguinte documento é un manual de acceso ás salas BigBlueButton para videoconferencias e cursos telepresenciais que se imparten a través da Aula Virtual do SIT (link). Nel detállanse os requisitos para participar, cómo entrar á sala e unha descripción da interface de BigBlueButton.

Manual para salas de cursos telepresenciais (BigBlueButton)