Servizos

A principal función do SIT é servir de apoio os investigadores da USC, este apoio realízase principalmente e de xeito máis inmediato mediante a prestación dunha serie de servizos. Estes servizos agrupanse na presente sección e poden consultarse a través dos submenús da mesma.