Cursos de Formación:Edición de Outubro 2012 "gvSIG básico" en Lugo

"Curso de gvSIG básico"

Software gratuíto para elaboración de mapas/cartografía

Datas:

1 a 8 de Outubro de 2012

Horario:

19:00 a 22:00 horas

Lugar:

Sala Conferencias do Edificio CACTUS de Lugo.

Características:

-Orientado a tódalas titulacións e areas de coñecemento que requiran o manexo de

información espacial e xeográfica.

-Desenrolo de exercicios prácticos de elaboración de mapas temáticos

Galician

Pages