O SIT participará na “Iª Jornadas de Arqueometría en Galicia: La cerámica arqueológica”, en Santiago de Compostela

Ditas xornadas a celebrar o , o 17 e 24 de outubro, encádranse, entre outros, dentro do proxecto “Isótopos de PB e Sr en cerámicas arqueológicas de Galicia: estudio de la procedencia y el acceso a las materias primas (EM 2010/054) (2012-pg217), (2012 – 2015) do que o SIT forma parte do equipo de traballo.

Entre as tarefas do SIT está a xeolocalización de xacementos e puntos de mostraxe de sedimentos e modelización do tránsito e cálculo de rutas de aprovisionamento de materias primas para as distintas tipoloxías de cerámicas. A asistencia é gratuita.

Máis información en http://wikipot.com/