Proxectos

Esta é unha representación da tipoloxía que realiza o SIT e que abarcan unha ampla gama de temáticas, técnicas de captura e análise de información xeográfica así como partenariados e modos de colaboración.

As modalidades de participación do SIT nos proxectos son tamén diversas e van dende a realización de tarefas puntuais (ex. captura de datos xeográficos) ata a totalidade do traballo, abarcando a captura de e análise de datos, publicación, difusión e/ou mantemento (ex. aloxamente web, visores xeográficos, etc..)

Por último, o SIT naceu co obxetivo de dar soporte á USC en todo o relativo á información xeográfica, pero esta misión exténdese tamén ó resto da sociedad o que fai que colabore e desenvolva proxectos con outros departamentos e institucións da USC, de outras universidades, empresas públicas e privadas, ONGs e fundacións diversas entre outros.

Galician