Súspendese ós servizos de formación no SIT

A partir de Xullo de 2017 non se ofrecen máis servizos de formación nesta plataforma. Tódalas modalidades (presencial, online e virtual) e tódolos tipos (cursos, seminarios, talleres) se ven afectados.
Os alumnos matriculados nalgún cursos poderán continuar ata rematalo, e disporán das titorias e recursos habituais.
Se algunha persoa ou institución ten interese en contratar servizos similares, dispor dos materiais dos cursos ata agora ofertados ou recursos como aula virtual e videoconferencia, pode contactar con laborate@usc.es