3D

Modelización tridimensional da Fortaleza de Pambre (Palas de Rei): Medición avanzada con fotogrametría e topografía clásica (2014)

ENTIDADES COLABORADORAS

S.A. de Obras y Servicios (COPASA)
Mario Crecente e Asociados Consultores S.L.P

OBXECTIVO

O SIT foi contratado neste caso para toma de datos xeográficos e que se levou a cabo segundo as indicacións do equipo dirixido por Mario Crecente. O principal obxectivo foi a xeración dun modelo tridimensional do castelo de Pambre para a planificación das obras de rehabilitación, excavacións arqueolóxicas e estudo da fortaleza.

Galician