dixitalización

Dixitalización da traza das diferentes variantes do Camiño de Santiago, a partires dos planos do PXOM en PDF(2013)

ENTIDADE COLABORADORA

Dirección Xeral de Patrimonio - Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria

OBXECTIVO

O traballo consistiu na dixitalización das trazas do Camiño de Santiago que discorren polos 25 concellos con Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en Galiza.

O proxecto forma parte dunha serie de traballos levados a cabo para a harmonización dos trazados do Camiño de Santiago por parte da administración autonómica.

Galician