Golfo de Fonseca

Estudio multitemporal da superficie ocupada para a cría de camarón no Golfo de Fonseca (Honduras) (2014)

ENTIDADES COLABORADORAS:

Asociación de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
Xunta de Galicia, Educación para o desenvolvemento (Cooperación Galega)
Amigos da Terra Galicia
Laboratorio do Territorio (LaboraTe)

OBXECTIVO

O propósito deste proxecto foi a cuantificación do impacto que a cría intensiva de camarón tivo nos últimos vinte anos no Golfo de Fonseca (Honduras), hábitat de numerosas especies de flora e de fauna protexidas.

Galician