Patrimonio

Dixitalización da traza das diferentes variantes do Camiño de Santiago, a partires dos planos do PXOM en PDF(2013)

ENTIDADE COLABORADORA

Dirección Xeral de Patrimonio - Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria

OBXECTIVO

O traballo consistiu na dixitalización das trazas do Camiño de Santiago que discorren polos 25 concellos con Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en Galiza.

O proxecto forma parte dunha serie de traballos levados a cabo para a harmonización dos trazados do Camiño de Santiago por parte da administración autonómica.

Galician

Modelización tridimensional da Fortaleza de Pambre (Palas de Rei): Medición avanzada con fotogrametría e topografía clásica (2014)

ENTIDADES COLABORADORAS

S.A. de Obras y Servicios (COPASA)
Mario Crecente e Asociados Consultores S.L.P

OBXECTIVO

O SIT foi contratado neste caso para toma de datos xeográficos e que se levou a cabo segundo as indicacións do equipo dirixido por Mario Crecente. O principal obxectivo foi a xeración dun modelo tridimensional do castelo de Pambre para a planificación das obras de rehabilitación, excavacións arqueolóxicas e estudo da fortaleza.

Galician