SIX

Estudio multitemporal da superficie ocupada para a cría de camarón no Golfo de Fonseca (Honduras) (2014)

ENTIDADES COLABORADORAS:

Asociación de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF)
Xunta de Galicia, Educación para o desenvolvemento (Cooperación Galega)
Amigos da Terra Galicia
Laboratorio do Territorio (LaboraTe)

OBXECTIVO

O propósito deste proxecto foi a cuantificación do impacto que a cría intensiva de camarón tivo nos últimos vinte anos no Golfo de Fonseca (Honduras), hábitat de numerosas especies de flora e de fauna protexidas.

Galician

Dixitalización da traza das diferentes variantes do Camiño de Santiago, a partires dos planos do PXOM en PDF(2013)

ENTIDADE COLABORADORA

Dirección Xeral de Patrimonio - Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria

OBXECTIVO

O traballo consistiu na dixitalización das trazas do Camiño de Santiago que discorren polos 25 concellos con Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en Galiza.

O proxecto forma parte dunha serie de traballos levados a cabo para a harmonización dos trazados do Camiño de Santiago por parte da administración autonómica.

Galician

Análises SIX para o estudo da procedencia e acceso a materias primas en cerámicas arqueolóxicas de Galicia: ( 2012-2015)

ENTIDADES COLABORADORAS

Departamento de Arqueoloxía da USC
Xunta de Galicia

OBXECTIVO

O traballo é parte do proxecto de investigación ”Isótopos de Pb y Sr en cerámicas arqueológicas de Galicia: estudio de la procedencia y acceso a las materias primas” coordinado pola profesora e arqueóloga Pilar Prieto. Céntrase no estudo da orixe de materias primas de cerámicas recollidas nunha trintena de xacementos de Galicia.

Galician