Tarifas

Preténdese que o SIT sexa un servizo o máis autofinanciable posible, para o cal existen unhas tarifas de servizos que debido a súa recente creación aínda están en fase de axuste.

A versión con data 20050401 é a que se mostra a continuación. Pode descargarse un calquera momento unha versión actual tarifas [PDF 254,0 Kb].

Conformaranse os seguintes tipos de usuarios (de menor a maior prezo nos servizos) nos que se incrementa o prezo nun 20% en cada nivel a partir do primeiro para o que rexen os prezos base:

  1. Persoal investigador da USC
  2. Persoal investigador de organismos públicos
  3. Administracións
  4. Empresas privadas
  5. Cidadans, asociacións, e sociedade en xeral

A última categoría pode ter descontos ou incluso gratuidade dalgúns servizos que se consideren de utilidade xeral para a sociedade.

Tamén existirá unha gradación de prezos según os plazos de entrega de xeito que os servizos urxentes sexan máis caros.

Prezos dos programas (licenzas educacionais, só para membros da USC):Concepto Prezo en euros
ArcGIS con extensións (inclúe ArcView, ArcEditor, ArcInfo)

ArcSDE

ArcIMS

Aplicacións para desenrolo (ArcServer, ArcObjects)

Productos Leica (ERDAS Imagine e extensións)

E-Cognition
150 licenza/ano
Geomedia Professional

Geomedia Transaction Manager

GeoMedia Transportation Manager

GeoMedia Public Works Manager
50 licenza/ano
Resto de programas:

Arcview 3.3 e Extensións, ArcView 8 e 9

Geomedia Grid e Geomedia Terrain

IDRISI Kilimanjaro
GratuitosNota 1: Os prezos son para investigador ou grupo de investigación, en caso de grupos que precisen máis de 3 licenzas do mesmo producto só se cobran as primeiras.

Nota 2: As aulasde informática teñen un prezo dobre do listado, pero so pagan unha licenza por local independentemente do número de postos.

Nota 3: No caso de non disponibilidade de suficientes licenzas o prezo é o mesmo só, que se entrará nun sistemas de colas para o emprego por turnos das licenzas, isto é especialmente importante no caso de ERDAS (só 10 licenzas) e E-Cognition (só 4 licenzas). O mesmo ocurrirá con programas sen licenzas para distribuir (de uso interno do SIT), cobraráse o prezo maior pero a disponibilidade estará suxeita o uso prioritario no SIT.

Nota 4: Para uso por alumnos (docencia) ver as indicacións do apartado Distribución de programas.

Proposta orientativa de prezos para diversas tareas de persoal e maquinas:

Concepto Prezo en euros
Hora de técnico Superior 35
Hora de becario de investigación 9
Hora de proceso en servidor (SIT/conex. remota) 10/5
Hora de estación de traballo (SIT/ conex.remota) 8/4
Hora de PC (SIT/conex. remota) 4/3
Hora de toma de datos en campo 40
Datos Coste de tempo de persoal + Medio suministrado
Archivos gráficos (conversión) Coste de tempo de persoal + Medio suministrado
Cartografía (elaboración e impresión) Coste de tempo de persoal + Medio suministrado

Proposta de prezos relacionados con cartografía en formato papel:

Concepto Prezo en euros
Impresion en laser cor 0,20/páxina
Impresion en laser cor A3 0,30/páxina
Impresión en gran formato (ploteado) 5,9/metro lineal de rollo A0
Escaner Según tempo de persoal